Cisza także jest pełna dźwięków.
Nasza specjalność to cyfrowe przetwarzanie danych audio oraz łączenie ich z nagraniami video.

Oferujemy między innymi:
  • rejestrację dźwięku w terenie i w studio,
  • montaż,
  • kopiowanie z materiałów cyfrowych na analogowe,
  • digitalizacje materiałów analogowych,
  • udźwiękawianie lektorskie dostarczonych materiałów audio i video,
  • udźwiękawianie serwisów internetowych,
  • wszelkie inne prace związane z przetwarzaniem dźwięków.